Política XXI
¡Únete a nosotros, te gustará!
AVISO DEL CAPXXI: Éste Simulador Político está cerrado, solo está habilitado la parte FDP, en caso de que algun miembro desee volver a ver algún foro, deberá avisar al CAPXXI. Gracias a todos los jugadores que han participado en el mayor simulador de política de España.

Ir abajo
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Sáb 23 Feb 2013 - 0:41
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Logo_parlament

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Javiernart
Carles Nart Ferrer
President del Parlament de Catalunya

Senyories, comença la sessió del Ple per al debat i votació del Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística presentada pel Departament d'Educació i Cultura.

Té la paraula el Molt Honorable Conseller Gerard Blanes.

traducción
Spoiler:
Señorías, comienza la sesión del pleno para el debate y la votación del Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística presentada por el Departament d'Educació i Cultura.

Tiene la palabra el Muy Honorable Conseller Gerard Blanes
Aaró Vinyals Sabaté
Aaró Vinyals Sabaté
Cantidad de envíos : 1445
Localización : Catalunya
Fecha de inscripción : 27/12/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Sáb 23 Feb 2013 - 15:59
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) 1358762790297
Gerard Blanes
Conseller d'Educació i Cultura

Moltes gràcies President, Honorables diputats i diputades.
El que des de el Departament d'Educació i Cultura presentem avui, no és més que un reflex de la vida quotidiana de la nostra ciutadania. La llengua pròpia de Catalunya està, a dia d'avui, marginada clarament respecte del Castellà. És voluntat tant del Gobern com, clarament, del Departament, promoure l'ús i la defensa de la nostra llengua. I per aconseguir això som nosaltres, les administracions públiques, les que han de promoure l'ús del Català. La llei que presentem avui aquí és una llei molt bàsica però molt necessària si volem seguir vivint i pensant en Català i per això, demanem el vot afirmatiu d'aquest Parlament.
Moltes gràcies.

Spoiler:

Muchas gracias Presidente, Honorables diputados y diputadas.
El que desde el Departamento de Educación y Cultura presentamos hoy, no es más que un reflejo de la vida cotidiana de nuestra ciudadanía. La lengua propia de Cataluña está, a día de hoy, marginada claramente respecto del Castellano. Es voluntad tanto del Gobern cómo, claramente, del Departamento, promover el uso y la defensa de nuestra lengua. Y para conseguir esto somos nosotros, las administraciones públicas, las que tienen que promover el uso del Catalán. La ley que presentamos hoy aquí es una ley muy básica pero muy necesaria si queremos seguir viviendo y pensando en Catalán y por eso, pedimos el voto afirmativo de este Parlamento.
Muchas gracias.


Última edición por Uriel Sarrablanc el Sáb 23 Feb 2013 - 16:13, editado 4 veces (Razón : Spoiler (traducción))
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Sáb 23 Feb 2013 - 16:02
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Logo_parlament

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Javiernart
Carles Nart Ferrer
President del Parlament de Catalunya

Comença el debat.

FDP: 48hs.
avatar
Invitado
Invitado

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 24 Feb 2013 - 17:49
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Camacho-ines--644x362
Sofía Sánchez-Camacho
Senyor President, senyories, el nostre grup parlamentari és un ferm defensor del català i creiem sincerament en la necessitat de la seva promoció i protecció. Així mateix, creiem en la idea de llibertat lingüística, per la qual creiem en la igualtat plena de les llengües i a la no superioritat o inferioritat d'una sobre una altra.
Per això, hem de presentar algunes esmenes al text, en veure en ell múltiples qüestions que atemptarien contra la igualtat i la llibertat lingüística dels catalans.

La nostra primera esmena pretén ampliar l'article segon a la no discriminació per l'ús de la llengua catalana i també de la castellana. La qual cosa és essencial si de debò volem incentivar la normalització lingüística.
A l'apartat segon de l'article tercer volem aplicar la mateixa excepció que proposen vostès a l'apartat primer, la que "tret que l'altra part sol·liciti el contrari"
Porponemos també l'elimnación de l'apartat primer de l'article 4, per considerar-ho inconstitucional, ja que aquestes oficines estan integrades per persones que poden venir de fora de Catalunya.
Les esmenes als articles sis i set giren entorn de la llibertat a usar el castllano i el català, sense imposicions de cap tipus.
I l'última esmena va dirigida a l'article onze, en el qual veiem un error obligar als professors a impartir la classe en català, perquè han de comprendre que hi ha molts professors que no saben parlar-ho, la qual cosa generarà una gran discriminació i també a la suspensió de professors per no saber parlar català, la qual cosa no és un cas aïllat.
Així, presentem les esmenes descrites:

Enmienda #1 GPPC
Article 2.
Ningún catalán podrá ser discriminado por el empleo de la lengua catalana o castellana.
Enmienda #2 GPPC
Article 3.

2. Los escritos oficiales por parte de las Administraciones, Instituciones o Entidades dependientes de la Generalitat deberán ser formulados en catalán, excepto que la otra parte solicite lo contrario.
Enmienda #3 GPPC
Article 4.

1. [ELIMINACIÓN]
Enmienda #4 GPPC
Article 6.
Todas las denominaciones de onomástica geográfica en suelo catalán, deberán estar redactadas y expresadas en catalán y en castellano.
Enmienda #5 GPPC
Article 7.
Cualquier convocatoria de oposiciones para el funcionariado, deberán estar redactadas en catalán o en castellano, a elección libre del opositante.
Enmienda #6 GPPC
Article 11.
Los profesores deberán impartir las clases en catalán, excepto que argumenten y fundamenten que la desconocen, tanto en los niveles de educación obligatoria como en los niveles de educación postobligatoria y educación superior.

A més d'això, queremso afegir un article més pel qual es faria practicamente oligatorio l'ús del català en el Parlament de Catalunya, la qual cosa considerem un gran pas.
Enmienda #7 GPPC
Capítol IV. Del Català al Parlament

Article 14.
Los diputados del Parlament de Catalunya deberán realizar sus intervenciones en catalán, a menos que estos o su grupo parlamentario anuncien lo contrario a la Mesa del Parlament antes o durante una sesión parlamentaria.

Gens més ara com ara, moltes gràcies.
Spoiler:
Señor Presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario es un firme defensor del catalán y creemos sinceramente en la necesidad de su promoción y protección. Así mismo, creemos en la idea de libertad lingüística, por la cual creemos en la igualdad llena de las lenguas y a la no superioridad o inferioridad de una sobre otra.
Por eso, tenemos que presentar algunas enmiendas al texto, al ver en él múltiples cuestiones que atentarían contra la igualdad y la libertad lingüística de los catalanes.

Nuestra primera enmienda pretende ampliar el artículo segundo a la no discriminación por el uso de la lengua catalana y también de la castellana. Lo cual es esencial si de verdad queremos incentivar la normalización lingüística.
En el apartado segundo del artículo tercero queremos aplicar la misma excepción que proponen ustedes al apartado primero, la que "salvo que la otra parte solicite el contrario"
Porponemos también el elimnación del apartado primero del artículo 4, para considerarlo inconstitucional, puesto que estas oficinas están integradas por personas que pueden venir de fuera de Cataluña.
Las enmiendas a los artículos seis y siete giran entorno a la libertad a usar el castllano y el catalán, sin imposiciones de ningún tipo.
Y la última enmienda va dirigida al artículo once, en el cual vemos un error obligar a los profesores a impartir la clase en catalán, porque tienen que comprender que hay muchos profesores que no saben hablarlo, lo cual generará una gran discriminación y también a la suspensión de profesores para no saber hablar catalán, lo cual no es un caso aislado.
Así, presentamos las enmiendas descritas:
Enmienda #1 GPPC
Article 2.
Ningún catalán podrá ser discriminado por el empleo de la lengua catalana o castellana.

Enmienda #2 GPPC
Article 3.

2. Los escritos oficiales por parte de las Administraciones, Instituciones o Entidades dependientes de la Generalitat deberán ser formulados en catalán, excepto que la otra parte solicite lo contrario.

Enmienda #3 GPPC
Article 4.

1. [ELIMINACIÓN]

Enmienda #4 GPPC
Article 6.
Todas las denominaciones de onomástica geográfica en suelo catalán, deberán estar redactadas y expresadas en catalán y en castellano.

Enmienda #5 GPPC
Article 7.
Cualquier convocatoria de oposiciones para el funcionariado, deberán estar redactadas en catalán o en castellano, a elección libre del opositante.

Enmienda #6 GPPC
Article 11.
Los profesores deberán impartir las clases en catalán, excepto que argumenten y fundamenten que la desconocen, tanto en los niveles de educación obligatoria como en los niveles de educación postobligatoria y educación superior.
Además de esto, queremso añadir un artículo más por el cual se haría practicamente oligatorio el uso del catalán en el Parlament de Catalunya, lo cual consideramos un gran paso.

Enmienda #7 GPPC
Capítol IV. Del Català al Parlament

Article 14.
Los diputados del Parlament de Catalunya deberán realizar sus intervenciones en catalán, a menos que estos o su grupo parlamentario anuncien lo contrario a la Mesa del Parlament antes o durante una sesión parlamentaria.
Nada más por ahora. Muchas gracias.
Bonaventura Casals
Bonaventura Casals
Cantidad de envíos : 9763
Localización : Ruta 16
Fecha de inscripción : 16/02/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 24 Feb 2013 - 18:32
Señors,

apoyamos la propuesta, e incluso apoyamos una enmienda del PP, la última.

La lengua es un bien que debemos proteger, tras tantos siglos de presiones y marginaciones debemos cuidarla bien.

Muchas gracias.
Roberto Magaña
Roberto Magaña
Cantidad de envíos : 2484
Fecha de inscripción : 21/05/2012
http://lahistoria1789-1945.blogspot.mx/

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 24 Feb 2013 - 18:55
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Images?q=tbn:ANd9GcSU44xpjP2wPRUdAv1yMOsyaw2ZGoBlNC8LOxgsQhD0kGlFu3Pj

Carmen Tura


Buenas tardes, compañeros y compañeras miembros de esta cámara.

El Grupo Parlamentario Socialista ve con buenos ojos la propuesta presentada por la Generalitat en este parlamento. Es hora de que los honorables miembros de este hemiciclo, les demos a los catalanes y catalanas la defensa que ellos se merecen de nuestra lengua. Este proyecto de ley viene a resolver esto, ayudando a la defensa de la lengua catalana que durante todo el franquismo, fue atacada y discriminada por el centralismo de Madrid.

(Aplausos de la bancada socialista)

Al mismo tiempo, es necesario que nos demos cuenta de lo que estamos apoyando en esta cámara. La presente ley, si la analizamos detenidamente, viene a convertir al castellano en lo que se convirtió al catalán durante el franquismo. Es necesario que se les de igualdad a ambas lenguas, no podemos darle privilegios a una sobre la otra porque hay que recordar, que todos los miembros de este parlamento, al mismo tiempo que somos catalanes, también somos españoles al igual que los otros millones de catalanes.

(Aplausos de la bancada socialista)

Es por ello que el Grupo parlamentario Socialista, presenta las siguientes enmiendas al texto presentado ante este hemiciclo que se podrán sumar a las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, con las que estamos de acuerdo en varias de ellas:

Enmienda #1 GPS
Article 10.
El Catalán, siendo la lengua propia de los ciudadanos de Catalunya, será la lengua oficial en la enseñanza a todos los niveles educativos junto con el castellano, siendo ambas las que se emplearan en la educación.


Última edición por Roberto Magaña el Dom 24 Feb 2013 - 19:45, editado 1 vez
Bonaventura Casals
Bonaventura Casals
Cantidad de envíos : 9763
Localización : Ruta 16
Fecha de inscripción : 16/02/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 24 Feb 2013 - 19:38
El GPSU se levanta y aplaude a la intervención del PSC
Aaró Vinyals Sabaté
Aaró Vinyals Sabaté
Cantidad de envíos : 1445
Localización : Catalunya
Fecha de inscripción : 27/12/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Jue 28 Feb 2013 - 19:52
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) 1358762790297
Gerard Blanes
Conseller d'Educació i Cultura

Bé senyories, moltes gràcies a tots els oradors. Des de el departament d'Educació i Cultura, i per tant des de el Govern, creiem molt necessària aquesta llei. Però la creiem necessària en la seva total integritat. Això no implica que ens disposem a negociar, doncs hi han hagut una sèrie d'esmenes que des de la nostra posició ens han semblat positives, però com tota lògica indica, hi han hagut d'altres que ens han semblat clarament negatives per al poble de Catalunya i la seva llengua.
Veiem amb bons ulls des de la ostra posició les esmenes 1, 6 i 7 presentades per el Grup Parlamentari Popular Català. Pel que respecte a les altres esmenes presentades per aquest Grup Parlamentari, seguim mantenint-nos en la defensa del text original com a via correcte.

I pel que fa a l'esmena presentada per el Grup Parlamentari dels Socialistes Catalans hem de dir que no hi estem a favor. No serveix de res que apostem per la defensa d'una llengua clarament més "marginada" en aquests moment respecte a l'estatal igualant-les en l'escolarització. L'escolarització ha de ser purament en català si volem asegurar-ne la supervivència.
Moltes gràcies.

Spoiler:
Bueno señorías, muchas gracias a todos los oradores. Desde el departamento de Educación y Cultura, y por lo tanto desde el Gobierno, creemos muy necesaria esta ley. Pero la creemos necesaria en su total integridad. Esto no implica que nos disponemos a negociar, pues han habido una serie de enmiendas que desde nuestra posición nos han parecido positivas, pero como toda lógica indica, han tenido que otras que nos han parecido claramente negativas para el pueblo de Cataluña y su lengua.
Vemos con buenos ojos desde la ostra posición las enmiendas 1, 6 y 7 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular Catalán. Por el que respecto a las otras enmiendas presentadas por este Grupo Parlamentario, seguimos manteniéndonos en la defensa del texto original como vía correcto.

Y en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de los Socialistas Catalanes tenemos que decir que no estamos a favor. No sirve de nada que apostamos por la defensa de una lengua claramente más "marginada" en estos momento respecto al estatal igualándolas en la escolarización. La escolarización tiene que ser puramente en catalán si queremos *asegurar-*ne la supervivencia.
Muchas gracias.
Félix Tortuga
Félix Tortuga
Cantidad de envíos : 1214
Localización : Ferrol
Fecha de inscripción : 15/08/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Vie 1 Mar 2013 - 0:28
Francesc Vidal Costas Portavoz del Grupo Mixto
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) 33635_josep_anglada_big
Gracias Señor Presidente.

Señorías, celebro mi primera enmienda a la totalidad que creo que se explica sola:
Enmienda#1 del Grupo Mixto
Preámbulo

Ante la situación lingüistica de cataluña este Parlament se enorgullece de promulgar una ley de Normalización Lingüística.

Capítol I. Dels drets lingüístics
Article 1.El catalán es la lengua propia de Catalunya, teniendo todos los residentes en Catalunya el deber de conocerla y la plena libertad de usarla. El castellano es lengua propia de Cataluña, teniendo todos los residentes en Cataluña el deber de conocerla y la plena libertad de usarla.

Article 2.Ningún catalán podrá ser discriminado por el empleo de la lengua catalana. Ningún catalán podrá ser discriminado por el empleo de la lengua castellana.

Capítol II. De la utilizació i promoció oficial del Català
Article 3.Todas las instituciones, administraciones o entidades que dependan de la Generalitat tendrán la opción de emplear el catalán y promoverlo. Todas las instituciones, administraciones o entidades que dependan de la Generalitat tendrán la opción de emplear el castellano y promoverlo.

1. Las Administraciones e Instituciones o entidades de la Generalitat que precisen de una atención al público, podrán emplear el catalán, excepto que la otra parte solicite lo contrario. Las Administraciones e Instituciones o entidades de la Generalitat que precisen de una atención al público, podrán emplear el castellano, excepto que la otra parte solicite lo contrario.

2. Los escritos oficiales por parte de las Administraciones, Instituciones o Entidades dependientes de la Generalitat podrán ser formulados en catalán.
Los escritos oficiales por parte de las Administraciones, Instituciones o Entidades dependientes de la Generalitat podrán ser formulados en castellano.

Article 4.
Todo ciudadano catalán tiene el derecho de emplear, tanto oral como por escrito, la lengua catalana en todas las Administraciones, Instituciones o Entidades de la Generalitat. Todo ciudadano catalán tiene el derecho de emplear, tanto oral como por escrito, la lengua castellana en todas las Administraciones, Instituciones o Entidades de la Generalitat.

1. Los ciudadanos catalanes tienen el derecho de emplear la lengua catalana en las Administraciones, Instituciones o Entidades que estén regidas por el Gobierno Central y que estén ubicadas en suelo catalán. Los ciudadanos catalanes tienen el derecho de emplear la lengua castellana en las Administraciones, Instituciones o Entidades que estén regidas por el Gobierno Central y que estén ubicadas en suelo catalán.

Article 5.Los juicios y cualquier tramitación legal, deberán ser realizadas en catalán, salvo por requerimiento de alguna de las partes. Los juicios y cualquier tramitación legal, deberán ser realizadas en castellano, salvo por requerimiento de alguna de las partes.

Article 6.
Todas las denominaciones de onomástica geográfica en suelo catalán, podrán estar redactadas y expresadas en catalán. Todas las denominaciones de onomástica geográfica en suelo catalán, podrán estar redactadas y expresadas en castellano.

Article 7.
Cualquier convocatoria de oposiciones para el funcionariado, podrán estar redactadas íntegramente en catalán. Cualquier convocatoria de oposiciones para el funcionariado, podrán estar redactadas íntegramente en castellano.

Article 8.El Govern de la Generalitat deberá subvencionar, con la cantidad que este crea conveniente, a las entidades privadas que promocionen el catalán.

1. Las subvenciones a dichas entidades serán reguladas por una ley que emanará del Parlament de Catalunya.

Article 9.
La Generalitat estará obligada a realizar estudios del uso de la lengua catalana. Estos estudios serán realizados por entes independientes.

Capítol III. Del Català en la educació

Article 10.El catalán, siendo la lengua propia de los ciudadanos de Catalunya, será la lengua oficial en la enseñanza a todos los niveles educativos. El castellano, siendo lengua propia de los ciudadanos de Catalunya, será la lengua oficial en la enseñanza a todos los niveles educativos.
Article 11.Los profesores deberán impartir clases en catalán tanto en los niveles de educación obligatoria como en los niveles de educación postobligatoria y educación superior. Los profesores deberán impartir clases en castellano tanto en los niveles de educación obligatoria como en los niveles de educación postobligatoria y educación superior.

Article 12.

El estudio de la lengua catalana será obligatorio tanto en centros públicos y concertados como en centros privados. El estudio de la lengua castellana será obligatorio tanto en centros públicos y concertados como en centros privados.

Article 13.
El dominio de la lengua catalana será requisito indispensable para la obtención del título de la Educación Obligatoria. El dominio de la lengua castellana será requisito indispensable para la obtención del título de la Educación Obligatoria.

Disposició DerogatòriaSe derogan los artículos, leyes o decretos en oposición a la presente Ley.

Disposició Final

La presente Ley será vigente a partir de su publicación oficial.
Muchas gracias
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Vie 1 Mar 2013 - 12:33
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Logo_parlament

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Javiernart
Carles Nart Ferrer
President del Parlament de Catalunya

Finalitza el debat. Passem a la votació de les esmenes:

-Esmena 2 del GPPC
-Esmena 3 del GPPC
-Esmena 4 del GPPC
-Esmena 5 del GPPC

-Esmena 1 del GPS

-Esmena a la totalitat del Grup Mixt-FEA

traducción
Spoiler:
Finaliza el debate. Pasamos a la votación de las enmiendas:

Enmienda 2 del GPPC
Enmienda 3 del GPPC
Enmienda 4 del GPPC
Enmienda 5 del GPPC

Enmienda 1 del GPS

Enmienda a la totalidad del Grup Mixt-FEA
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Vie 1 Mar 2013 - 12:36
Francesc Mas
Portaveu del Grup Parlamentari Català


El Grup Parlamentari Català (35), vota EN CONTRA de totes les esmenes.
Pasqual Prim
Pasqual Prim
Cantidad de envíos : 5138
Fecha de inscripción : 28/02/2013

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Vie 1 Mar 2013 - 17:38
El GPSU, 12, vota a favor de la enmienda socialista y la 7 del GPPC y en contra de las otras.
Héctor Fernández.
Héctor Fernández.
Cantidad de envíos : 41072
Localización : Benavente
Fecha de inscripción : 22/06/2009
http://anrhectorpoliticamentehablando.blogspot.com/

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Vie 1 Mar 2013 - 21:06
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) 1308083871_757163_1308084104_portadilla_normal
Sofía Sánchez-Camacho
El GPPC (33) vota:

A FAVOR de las enmiendas 2, 3, 4 y 5 del GPPC, y de la enmienda 1 del GPS
EN CONTRA de la enmienda del Grup Mixt-FEA
Roberto Magaña
Roberto Magaña
Cantidad de envíos : 2484
Fecha de inscripción : 21/05/2012
http://lahistoria1789-1945.blogspot.mx/

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Vie 1 Mar 2013 - 23:34
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) 9k=

El Grupo Parlamentario Socialista Catalan vota A FAVOR

De las enmiendas:
2 y 5 del GPPC, y de la enmienda del GPS
EN CONTRA De las demas enmiendas
Félix Tortuga
Félix Tortuga
Cantidad de envíos : 1214
Localización : Ferrol
Fecha de inscripción : 15/08/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Sáb 2 Mar 2013 - 17:27
El diputado del Grupo Mixto (1 escaño) vota EN CONTRA de la enmienda#2 del GPPC
El diputado del Grupo Mixto (1 escaño) vota A FAVOR de la enmienda#3 del GPPC
El diputado del Grupo Mixto (1 escaño) vota A FAVOR de la enmienda#4 del GPPC
El diputado del Grupo Mixto (1 escaño) vota A FAVOR de la enmienda#5 del GPPC
El diputado del Grupo Mixto (1 escaño) vota A FAVOR de la enmienda#1 del GPS
El diputado del Grupo Mixto (1 escaño) vota A FAVOR de la enmienda del GP Mixto
Julio Honecker
Julio Honecker
Cantidad de envíos : 1151
Localización : AndalURSSía
Fecha de inscripción : 21/05/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 3 Mar 2013 - 16:20
El GRUPO PARLAMENTARIO COMUNISTA ESPAÑOL

vota A FAVOR de las enmiendas del GPS, y EN CONTRA de todas las demás.
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 3 Mar 2013 - 16:34
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Logo_parlament

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Javiernart
Carles Nart Ferrer
President del Parlament de Catalunya

Finalitza la votació. Els resultats són:

Esmena 2 del GPPC: aprovada amb 63 vots A FAVOR i 54 vots EN CONTRA.
Esmena 3 del GPPC: rebutjada amb 83 vots EN CONTRA i 34 vots A FAVOR.Esmena 4 del GPPC: rebutjada amb 83 vots EN CONTRA i 34 vots A FAVOR.
Esmena 5 del GPPC: aprovada amb 64 vots A FAVOR i 53 vots EN CONTRA.
Esmena 1 del GPS: aprovada amb 82 vots A FAVOR i 35 vots EN CONTRA.
Esmena a la totalitat del Grup Mixt-FEA: rebutjada amb 116 vots EN CONTRA i 1 vot A FAVOR.

Passem a la votació definitiva.

FDP: 48 hs.
Pasqual Prim
Pasqual Prim
Cantidad de envíos : 5138
Fecha de inscripción : 28/02/2013

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 3 Mar 2013 - 16:54
El GPSU 12 a FAVOR
Roberto Magaña
Roberto Magaña
Cantidad de envíos : 2484
Fecha de inscripción : 21/05/2012
http://lahistoria1789-1945.blogspot.mx/

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 3 Mar 2013 - 17:22
Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) 9k=

El Grupo Parlamentario Socialista Catalan vota A FAVOR

Julio Honecker
Julio Honecker
Cantidad de envíos : 1151
Localización : AndalURSSía
Fecha de inscripción : 21/05/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

el Dom 3 Mar 2013 - 17:42
GRUPO PARLAMENTARIO COMUNISTA ESPAÑOL vota A FAVOR
Contenido patrocinado

Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de juliol, de Normalització Lingüística (GENCAT)

Volver arriba
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.