Política XXI
¡Únete a nosotros, te gustará!
AVISO DEL CAPXXI: Éste Simulador Político está cerrado, solo está habilitado la parte FDP, en caso de que algun miembro desee volver a ver algún foro, deberá avisar al CAPXXI. Gracias a todos los jugadores que han participado en el mayor simulador de política de España.

Ir abajo
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Dom 3 Feb 2013 - 18:39
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Logo_parlament

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Javiernart
Carles Nart Ferrer
President del Parlament de Catalunya

Senyories, comença la sessió del Ple per al debat i votació del Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia presentada pel Departament d'Economia i Finances.

Té la paraula el Molt Honorable Conseller Ferran Vallès.

traducción
Spoiler:
Señorías, comienza la sesión del pleno para el debate y la votación del Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia presentada por el Departament d'Economia i Finances.

Tiene la palabra el Muy Honorable Conseller Ferran Vallès.

Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Dom 3 Feb 2013 - 19:11
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Images?q=tbn:ANd9GcToNDg0Ahs4xnXFf4qyHZmUMof2T5KZ0aW5cAyiYkfFQo8sLzqR
Ferran Vallès
Conseller d'Economia i Finances

Gràcies senyor President.

Honorables diputats. Crec que no és necessària una introducció extensa: aquest projecte té per objectiu primordial fer que retorni la confiança en l'economia de Catalunya.

Les últimes notícies econòmiques són pèssimes, i hem de reaccionar. Per això he demanat reunir-me amb grups d'especialistes, importants i prestigiosos, que recomanen l'aplicació de polítiques d'estímul fiscal i sobretot de major competitivitat.

Amb aquestes mesures comencem el procés, que esperem tingui un resultat favorable i s'observi ràpidament en la creació de llocs de treball.

<< aplaudiments del Grup Parlamentari Català >>

traducción
Spoiler:
Gracias señor Presidente.

Honorables diputados. Creo que no es necesaria una introducción extensa: este proyecto tiene por objetivo primordial hacer que retorne la confianza en la economía de Catalunya.

Las últimas noticias económicas son pésimas, y debemos reaccionar. Por ello he pedido reunirme con grupos de especialistas, importantes y prestigiosos, que recomiendan la aplicación de políticas de estímulo fiscal y sobre todo de mayor competitividad.

Con estas medidas comenzamos el proceso, que esperamos tenga un resultado favorable y se observe rápidamente en la creación de puestos de trabajo.

<<aplausos del Grupo Parlamentario Catalán>>
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Dom 3 Feb 2013 - 19:12
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Logo_parlament

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Javiernart
Carles Nart Ferrer
President del Parlament de Catalunya

Comença el debat.

traducción
Spoiler:
Comienza el debate.

FDP: 48hs.
Félix Tortuga
Félix Tortuga
Cantidad de envíos : 1214
Localización : Ferrol
Fecha de inscripción : 15/08/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Lun 4 Feb 2013 - 3:35
Francesc Vidal Costas Portavoz del Grupo Mixto
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) 33635_josep_anglada_big
Gracias Señor Presidente.

Señorías, se propone un impulso a la economía. En principio, nada que objetar, pero vamos a analizar con detalle alguna medida. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, ya reducido, va a ser devuelto en caso de contratar a 5 personas. A solamente 5 empleados. De verdad señor Vallès que ¿esto es lo mejor que se puede proponer dada la situación actual de las familias catalanas? Le proponemos que al menos duplique esta cifra o que devuelva el 50 % a quien contrate a 5 personas y el 75% a quien contrate a 10, y asi sucesivamente. Motivaría la contratación y no reduciría las mermadas cuentas de este gobierno.

Si usted no varía la propuesta nosotros propondremos la enmienda pertinente.

Muchas gracias
Héctor Fernández.
Héctor Fernández.
Cantidad de envíos : 41072
Localización : Benavente
Fecha de inscripción : 22/06/2009
http://anrhectorpoliticamentehablando.blogspot.com/

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Lun 4 Feb 2013 - 20:14
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Camacho-ines--644x362
Sofía Sánchez-Camacho
Senyor President, senyories. Senyor Vallès, això, això és el que havien d'haver fet des d'un principi, i no jugar amb els estalvis dels catalans arribant fins i tot a robar-los. Això, senyor Vallès és el que li portem demanant des que van començar a pujar el primer impost, i ara comproven que l'única solució als problemes de Catalunya passa per aplicar les mesures que li portem demanant des de fa mesos: mesures liberals.
Vostès mateixos s'han adonat de l'error que han estat les seves mesures socialistes a Catalunya, que l'única cosa que han aconseguit ha estat empobrir als catalans i deixar-los sense ocupació. I els agraïm que hagin acabat amb el seu joc socialista i hagin iniciat el camí del bon fer econòmic.
L'única queixa que podem posar és que aquestes mesures s'haurien d'haver anat introduint a poc a poc, i no de cop, però a l'urgència econòmica per la crisi en la qual vostès ens han ficat, porta això com a conseqüència. I un altre inconvenient és, sens dubte, que va a tornar bojos als catalans, ja que ja han modificat l'IGF tres vegades en una mateixa legislatura, en menys d'un any, senyor Vallès. Desastrós.
De nou, reitero la meva alegria per això, i comptaran amb el nostre vot favorable, encara que és obvi que aquestes mesures cal seguir desenvolupant-les a poc a poc, per a això comptaran amb nosaltres, no ho dubti. Moltes gràcies.

Spoiler:
Señor Presidente, señorías. Señor Vallès, esto, esto es lo que tenían que haber hecho desde un principio, y no jugar con los ahorros de los catalanes llegando incluso a robarles. Esto, señor Vallès es lo que le llevamos pidiendo desde que comenzaron a subir el primer impuesto, y ahora comprueban que la única solución a los problemas de Cataluña pasa por aplicar las medidas que le llevamos pidiendo desde hace meses: medidas liberales.
Ustedes mismos se han dado cuenta del error que han sido sus medidas socialistas en Cataluña, que lo único que han conseguido ha sido empobrecer a los catalanes y dejarles sin empleo. Y les agradecemos que hayan acabado con su juego socialista y hayan iniciado el camino del buen hacer económico.
La única queja que podemos poner es que estas medidas se deberían haber ido introduciendo poco a poco, y no de golpe, pero al urgencia económica por la crisis en la que ustedes nos han metido, trae esto como consecuencia. Y otro inconveniente es, sin duda, que va a volver locos a los catalanes, puesto que ya han modificado el IGF tres veces en una misma legislatura, en menos de un año, señor Vallès. Desastroso.
De nuevo, reitero mi alegría por esto, y contarán con nuestro voto favorable, aunque es obvio que estas medidas hay que seguir desarrollándolas poco a poco, para ello contarán con nosotros, no lo dude. Muchas gracias.
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Mar 5 Feb 2013 - 0:09
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Images?q=tbn:ANd9GcToNDg0Ahs4xnXFf4qyHZmUMof2T5KZ0aW5cAyiYkfFQo8sLzqR
Ferran Vallès
Conseller d'Economia i Finances

Senyor Vidal Costas,

Catalunya és un país amb una economia sostinguda per les PIMES. Volem fomentar la contractació, ampliar la proporció. No anem a duplicar aquesta xifra perquè en aquest cas, menys és més. Contractar deu persones per a un empresari petit o mitjà pot resultar un greu problema en aquesta crisi econòmica, no així contractar cinc amb aquests estímuls fiscals. D'aquesta manera molts emprenedors petits podran contractar molts més empleats que amb la seva proposta.

Senyora Sánchez-Camacho,

La situació a Catalunya requereix una política ràpida, no podem esperar que els catalans perdin els seus llocs de treball o que segueixin desocupats. Hem reaccionar. Nosaltres no vam fer aquest impost, ho va fer el PSUC, i el va votar la majoria absoluta de l'hemicicle. Algunes entendre l'error, ens disculpem, rectifiquem i vam proposar la reforma. Altres es van comportar com nens i han posat en dubte l'estabilitat governamental de Catalunya.

En qualsevol cas agraïm el seu suport.

<< aplaudiments del Grup Parlamentari Català >>

traducción
Spoiler:
Señor Vidal Costas,

Catalunya es un país con una economía sostenida por las PYMES. Queremos fomentar la contratación, ampliar la proporción. No vamos a duplicar esa cifra porque en este caso, menos es más. Contratar diez personas para un empresario pequeño o mediano puede resultar un grave problema en esta crisis económica, no así contratar cinco con estos estímulos fiscales. De esta forma muchos emprendedores pequeños podrán contratar muchos más empleados que con su propuesta.

Señora Sánchez-Camacho,

La situación en Catalunya requiere una política rápida, no podemos esperar a que los catalanes pierdan sus puestos de trabajo o que sigan desempleados. Debemos reaccionar. Nosotros no hicimos ese impuesto, lo hizo el PSUC, y lo votó la mayoría absoluta del hemiciclo. Algunas entendimos el error, nos disculpamos, rectificamos y propusimos la reforma. Otros se comportaron como niños y han puesto en duda la estabilidad gubernamental de Cataluña.

En cualquier caso agradecemos su apoyo.

<<aplausos del Grupo Parlamentario Catalán>>
Bonaventura Casals
Bonaventura Casals
Cantidad de envíos : 9763
Localización : Ruta 16
Fecha de inscripción : 16/02/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Mar 5 Feb 2013 - 18:03
Parece mentira su habilidad por hacer demagogia incluso en la institución máxima catalana. Ustedes deberían replantearse su estada en ese Parlamento.
Juan Lara
Juan Lara
Cantidad de envíos : 5718
Fecha de inscripción : 03/04/2010

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Mar 5 Feb 2013 - 19:12
María Oriol, portavoz del grupo PCE-PCC

[img]Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Mariaoriol [/img]

Es francamente asombrosa la deriva neoliberal del principal partido de gobierno, aunque más asombroso es aún que sus socios lo permitan, seguramente para ellos la ideología nacionalista tira bastante más que la izquierda.

Señor Vallés, ¿ustedes de que van? ¿por que han virado la dirección de su veleta política? Tienen desconcertada a la ciudadanía, y lo peor de todo es que su apuesta por la derecha hace la puñeta a los trabajadores. Nosotros decimos no ha esta ley, vistansé ahora con la senyera para tapar la putada que hacen a las clases populares.
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Miér 6 Feb 2013 - 4:20
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Logo_parlament

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Javiernart
Carles Nart Ferrer
President del Parlament de Catalunya

Finalitza el debat. Passem a la votació.

FDP: 48 hs. POR FAVOR INDICAR EL N° DE DIPUTADOS. Gracias
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Miér 6 Feb 2013 - 4:20
Francesc Mas
Portaveu del Grup Parlamentari Català


El Grup Parlamentari Català (35), vota A FAVOR.
Bonaventura Casals
Bonaventura Casals
Cantidad de envíos : 9763
Localización : Ruta 16
Fecha de inscripción : 16/02/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Miér 6 Feb 2013 - 13:48
El GPSU, con 13 diputados, vota EN CONTRA
Juan Lara
Juan Lara
Cantidad de envíos : 5718
Fecha de inscripción : 03/04/2010

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Miér 6 Feb 2013 - 13:52
El Grupo Parlamentario PCE-PCC (6) vota EN CONTRA
Félix Tortuga
Félix Tortuga
Cantidad de envíos : 1214
Localización : Ferrol
Fecha de inscripción : 15/08/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Miér 6 Feb 2013 - 14:52
El diputado del Grupo Mixto (1 escaño) vota EN CONTRA
Héctor Fernández.
Héctor Fernández.
Cantidad de envíos : 41072
Localización : Benavente
Fecha de inscripción : 22/06/2009
http://anrhectorpoliticamentehablando.blogspot.com/

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Jue 7 Feb 2013 - 0:36
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) 1308083871_757163_1308084104_portadilla_normal
Sofía Sánchez-Camacho
El GPPC (26) vota A FAVOR
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Cantidad de envíos : 3281
Edad : 29
Fecha de inscripción : 24/10/2012

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

el Vie 8 Feb 2013 - 0:31
Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Logo_parlament

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Javiernart
Carles Nart Ferrer
President del Parlament de Catalunya

Finalitza la votació.

A FAVOR: 61
EN CONTRA: 20
ABSTENCIONS: 0

Queda aprovat el Projecte de Llei, que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

No han participat del debat ni votat el Grup Parlamentari dels Socialistes Catalans (PSC), Grup Parlamentari Socialista Popular (UPE) i elGrup Parlamentari de Ciutadans (C 's).

S'aixeca la sessió. Gràcies.
Contenido patrocinado

Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT) Empty Re: Projecte de Llei X/1981, de X de maig, d'Impuls a l'Economia (GENCAT)

Volver arriba
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.