Política XXI
¡Únete a nosotros, te gustará!

Comparte
Ir abajo
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty TVG: Entrevistando

el Lun 17 Ago 2009 - 12:03
Entrevistando, o programa de entrevistas da TVG


-------------------------------------------------------


Entrevistando, el programa de entrevistas de la TVG


TVG: Entrevistando Microphone1t5voice


Última edición por Roi Ericcsen el Lun 17 Ago 2009 - 12:58, editado 1 vez
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Entrevistando I: Hoxe co candidato galeguista Curros Enríquez.

el Lun 17 Ago 2009 - 12:08
Entrevistando I: Hoxe co candidato galeguista Curros Enríquez.


TVG: Entrevistando Microphone1t5voice-Bos días señor Curros Enriquez, comezamos.
Bos días señor Ericcsen.

TVG: Entrevistando 8-40
Curros Enríquez, do PRG


-O seu partido deu moitas voltas, tivo moitos problemas de denominación e de ideoloxía, e o BNG non axudou nese aspecto. ¿Cree que o PRG acandou por fin a estabilidade necesaria para ser un partido con posibilidades de chegar á Xunta?
Coa entrada da nova directiva dentro do PRG, o partido deu un xiro de 360ª, marcamos obxectivos e empezamos a traballar cun obxectivo en mente mellorar a calidade de vida dos galegos e das galegas. Falar de formar goberno, é díficil, pero ese é o noso obxectivo principal, pero somos conscientes de que temos que traballar arreo para acadar o noso obxectivo.


-Hai pouco presentouse o proxecto de lei sobre o TMG, co que se pretende reducir o tempo de traxecto entre as principales vilas do país. ¿Cree que o proxecto é viábel?
O TMG é un proxecto moi complexo, que de levarse a cabo ao cen por cento sería un gran adianto para a nosa rexión. Pero eu creo nunha Galiza mellor conectada cas grandes cidades do noroeste penínsular. Zamora,Oporto, León, Oviedo ou Santander debería de ser o obxectivo claro para conectar Galiza coa meseta.

- Cree que o Goberno está a facer unha boa xestión?
A actual Xunta, esta composta por uns profesionais do circo, e están a tomar ao pobo galego por un chiste o juguete, y eso el PRG no lo va a consentir.

- ¿Apoia vostede a moción de censura do PCdeG para botar da Xunta ao CDE?
Por suposto o PRG apoia esta moción sempre e cando se fixe como obxectivo principal do novo goberno unhas eleccións anticipadas para que sexa o pobo galego o encargado de decidir sobre o seu futuro.

- A UNESCO agoira un negro futuro para a nosa lingua. ¿Qué medidas pretende tomar o PRG para a conservación do idioma?
O idioma conservase dende as insitucións públicas e dende a rúa. Potenciar o uso do galego na Administración e mellorar a calidade na ensinanza en galego son os nosos obxectivos básicos, e como non crear unha barreira de non absorción do castelán ao galego.

Como ven sendo habitual, os partidos de corte estatal, polo xeral, son bastante restrictivos co emprego de linguas que non sexa o castelá, sobre todo na administración. ¿Qué lle contestaría a eses partidos?
A lingua é unha riqueza cultural. Non se poden cerrar en banda nun só idioma senon que se debe igualar as condicións de uso de todas as linguas e que sexan os propios cidadáns os encargados de usar libremente a que eles consideren máis apropiada.

- É dito por expertos que o nacionalismo galego é o único que se rixe por sentimentos auténticos, xa que só influe o sentimento de nacion, de peretenza, de cultura e de lingua, e non coma outros nacionalismos que sempre viñeron acompañados por intereses claramente mercantilistas e económicos. ¿Qué opina desa frase?
Todos os nacionalismos veñen rixidos por un sentimento de nación, non podemos pois xuzgar a ningún outro nacionalismo ou rexionalismo dende o noso punto de vista, xa que estaríamos cometendo un erro.

- Os populares sufriron unha forte escisión. ¿En qué influirá nos galegos e galegas?
O pobo galego verá como a ideoloxía e o proxecto que apoiaron nas urnas non se cumple, polo tanto sentirase un sentimento de traizón.

- ¿Qué ten en común, ao seu xeito de ver, Galiza con España? ¿E en qué se diferenzan?
Galiza é un Estado dentro de España, temos en común unha longa historia política, unha cultura semellante que provén das mesmas raíces. A diferencia é clara a Galiza é un Estado e España unha composición de estados.

- Ídem con Portugal.
Portugal é un mundo a parte de Galiza a historia política e moi diferente polo que non nos podemos identificar con este país.

- O seu partido aspira á secesion da Galiza?
Non, posto que o PRG non é un partido separatista, nós apostamos pola distinción de Galiza como un Estado dentro dunha República Federal Española. Así contaríamos con máis autodeterminación.

-Qué partido político cre que perxudica máis os intereses de Galiza. ¿Por qué?
Non se pode xuzgar a un partido sen feitos, pero neste caso si os temos. Tanto PP como CDE despois da súa escisión perxudicaron ao pobo galego, deixando unha inestabilidade política impropia do ano no cal vivimos.

-Por ultimo, conteme algo sonbre as aspiracions e obxectivos a curto, medio e longo prazo do PRG.
Como xa lle dixen o PRG ten un obxectivo claro e levaremos sempre como lema Galiza, Galiza temos que mellorar Galiza. Agora temos en mente as eleccións ao Parlamento Europeo e temos que traballar para que Galiza se sinta ben representada por un partido totalmente galego.


¿Cree no bilingüismo armónico? ¿Non cree que é mais unha utopía, e que a situación actual e unha situacion de diglosia?
É unha palabra moi bonita, que esta na cabeza de todos os políticos pero na realidade o castelán ten máis posibilidades que o galego e iso o PRG non o vai consentir, coste o traballo que nos coste.

A política lingüística levada a cabo en Galicia e moito máis "bilingüe" que a exercida por exemplo en Catalunya. ¿Aspira a unha inmersión lingüística total do galego?

En Catalunya BEN está facendo un enorme traballo, polo que o catalán esta a altura do castelán.

En Extremadura hai unha pequena rexion cuxo idioma e moi parecido ao Galego. Este idioma tratase de A Fala. Considérao galego, dialecto del, ou idioma propio.

Considero que se debe permitir a ese pobo que se siga falando ese idioma e se oferten máis posibilidades na ensinanza para que non desapareza.

Grazas por interesarse polo PRG.------------------------------------------------------------------------------------------------


-Su partido ha dado muchas vueltas, tuvo muchos problemas de denominación e ideología, y el BNG no ayudó en ese aspecto. ¿Cree que el PRG alcanzó por fin la estabilidad necesaria para ser un partido con posibilidades de llegar a la Xunta?
Con la entrada de la nueva directiva dentro del PRG, el partido dio un giro de 360ª, marcamos objetivos y empezamos a trabajar con un objetivo en mente: mejorar la calidad de vida de los galegos y de las galegas. Hablar de formar gobierno, es díficil, pero ese es nuestro objetivo principal, pero somos conscientes de que tenemos que trabajar duramente para conseguir nuestro objetivo.


-Hace poco se presentó el proyecto de ley sobre el TMG, con el que se pretende reducir el tiempo de trayecto entre las principales villas del país. ¿Cree que el proyecto es viable?
El TMG es un proyecto muy complejo, que de llevarse a cabo al cien por cien sería un gran adelanto para nuestra región. Pero yo creo en una Galiza mejor conectada con las grandes ciudades del noroeste penínsular. Zamora,Oporto, León, Ovieu o Santander debería de ser el obxetivo claro para conectar Galiza con la meseta.

- Cree que el Goberno está haciendo una buena gestión?
La actual Xunta, está compuesta por unos profesionales del circo, y están a tomar al pobo galego por un chiste ou xoguete, e iso o PRG non o vai consentir.

- ¿Apoya usted la moción de censura del PCdeG para expulsar de la Xunta al CDE?
Por supuesto el PRG apoya esta moción siempre y cuando se fije como objetivo principal del nuevo Goberno unas elecciones anticipadas para que sea el pobo galego el encargado de decidir sobre su futuro.


- La UNESCO augura un negro futuro para nuestra lengua. ¿Qué medidas pretende tomar el PRG para la conservación del idioma?
El idioma se conserva desde las insituciones públicas y desde la calle. Potenciar el uso del galego en la Administración y mejorar la calidad en la Ensinanza en galego son os nosos obxectivnuestros objetivos básicos, e como no crear una barrera de no-absorción del castellano al galego.

Como viene siendo habitual, los partidos de corte estatal, por lo general, son bastante restrictivos con el empleo de lenguas que no sea el castella, sobre todo en la Administración. ¿Qué le contestaría a esos partidos?
A lingua es una riqueza cultural. No se pueden cerrar en banda en unn solo idioma si no que se debe igualar las condiciones de uso de todas las lenguas y que sean los propios ciudadanos los encargados de usar libremente la que ellos consideren más apropiada.

- Dicen los expertos que el nacionalismo gallego es el único que se rige por sentimientos auténticos, ya que sólo influye el sentimento de nacion, de pertenencia, de cultura y de lengua, y no como otros nacionalismos que siempre vinieron acompañados por intereses claramente mercantilistas y económicos. ¿Qué opina de esa frase?
Todos los nacionalismos vienen regidos por un sentimento de nación, no podemos pues juzgar a ningún otro nacionalismo o regionalismo desde nuestro punto de vista, ya que estaríamos cometiendo un error.

- Los populares sufrieron una fuorte escisión. ¿En qué influirá en los galegos e galegas?
O pobo galego verá como la ideología y el proyecto que apoyaron en las urnas no se cumple, por lo tanto se sentirán traicionados.

- ¿Qué tiene en común, a se modo de ver, Galiza con España? ¿Y en qué se diferencian?
Galiza es un Estado dentro de España, tenemos en común una larga historia política, una cultura semejante que proviene de las mismas raíces. La diferencia es clara Galiza es un Estado y España una composición de estados.

- Ídem con Portugal.
Portugal es un mundo a parte de Galiza, la historia política es muy diferente por lo que no nos podemos identificar con este país.

- Su partido aspira a la secesion de Galiza?
No, puesto que el PRG no es un partido separatista, nosotros apostamos por la distinción de Galiza como un Estado dentro de una República Federal Española. Así contaríamos con más autodeterminación.

-Qué partido político cree que perjudica más los intereses de Galiza. ¿Por qué?
No se pode juzgar a un partido sin hechos, pero en este caso si los tenemos. Tanto PP como CDE despues de su escisión perjudicaron al pobo galego, dejando una inestabilidad política impropia del año en que vivimos.

-Por ultimo, cuenteme algo sobre las aspiraciones y objetivos a corto, medio y larggo plazo do PRG.
Como ya lle dije el PRG tiene un objectivo claro y levaremos siempre como lema Galiza, Galiza tenemos que mejorar Galiza. Ahora tenemos en mente las eleccións al Parlamento Europeo y tenemos que trabajar para que Galiza se sienta bien representada por un partido totalmente galego.


¿Cree en el bilingüismo armónico? ¿Non cree que es más una utopía, y que la situación actual es una situacion de diglosia?
Es una palabra muy bonita, que esta en la cabeza de todos los políticos pero en la realidad el castellano tiene más posibilidades que el galego y eso el PRG no lo va a consentir, cueste el trabajo que nos cueste.

La política lingüística llevada a cabo en Galiza es muchoo más "bilingüe" que la ejercida por ejemplo en Catalunya. ¿Aspira a una inmersión lingüística total del gallego?

En Catalunya BEN está haciendo un enorme trabajo, por lo que el catalán esta a la altura del castellano.

En Extremadura hay una pequeña region cuyo idioma es muy parecido al Galego. Este idioma se trata de A Fala. Lo considera galego, dialecto de el, o idioma propio.

Considero que se debe permitir a ese pobo que se siga falando ese idioma e se oferten máis posibilidades na ensinanza para que non desapareza.

Moitas grazas polo seu tempo señor Curros Enríquez
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Entrevistando II: Juan Lozano Valls y el CPE

el Lun 17 Ago 2009 - 15:27
Entrevistando I: Hoxe o señor Valls, do PP, danos a súa opinión sobre o Colegio de Periodistas de España


TVG: Entrevistando Microphone1t5voice- Buenos días, señor Valls ¿Le parece positiva la creación de este colegio de periodistas?

Hola, buenos días. Sí. Aunque esta institución me ha "dado un toque" públicamente, creo que su actual máximo dirigente sabrá mantener las cosas en su sitio.

- ¿Qué critica le merece Mònica Terribas? ¿Cree que es la persona idónea para ese puesto?

No. No es, ni mucho menos, la idónea para el puesto. Es parcial, al servicio del Consejo de Administración, es decir, de los políticos. Y como el partido sucesor del grupo terrorista Terra Lliure es quien manda en ese Consejo, al final los TV3 emite en una línea editorial muy muy partidista.

Los trabajadores no tienen la culpa, sino la Directora y el C. de Admón.

- ¿Cree que ha habido tongo en las elecciones a decano y vicedecano?

No. Quiero pensar que no.

- ¿Debería ser TV3 una televisión más imparcial, como muchos sectores conservadores reclaman?

Claro que si. La solución pasa por la despolitización. El problema de TV3 no son los trabajadores ni los profesionales que trabajan en ella, sino los políticos. Por ello, abogo por un modelo de televisión de todos, es decir, pública, en la que los políticos ni pinchen ni corten a la hora de tocar la programación.

- Muchas gracias Don Juan Lozano Valls

Muchas Gracias a Uds.

TVG: Entrevistando 1421-91
Juan Lozano Valls, PP
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Entrevista al Secretario Xeral del PSdeG, Jose Mendoza

el Jue 20 Ago 2009 - 13:28
Entrevistando III: José Mendoza

TVG: Entrevistando Microphone1t5voice

Buenos días, estamos hoy aquí con el señor José Mendoza, Secretario Xeral del PSdeG y portavoz parlamentario asi como ex.vicepresidente da Xunta
TVG: Entrevistando 2644-49
José Mendoza, del PSdeG


Tras el revuelo político en Galicia, mucho ha cambiado en poco tiempo. ¿Por qué a retirado el PSOE el apoyo al Gobierno? Eso le ha costado el poder.
EL PSdeG se retiro del gobierno ante la inastibilidad e incoherencia que las disputas entre pp y cde afectaban a la gobernabilidad de Galicia.Lo facil seria mantenerse en el poder con la boca cerrada, pero ese no es el estilo del partido que dirijo.

¿Cree ética la conducta de Fernado Riera al seguir al frente de la Xunta?
CADA uno ha de responder de sus actos.

La escisión del PP ha debilitado a la derecha gallega considerablemente. ¿Es esta la derecha que los gallegos han votado?
Personalmente creo que el abanico politico a variado mucho desde las ultima eleciones por eso el voto conservador gallego esta en estos momentos algo difuinado.

¿Como cree que el panorama político afectará a la vida de los gallegos y gallegas?
Espero y deseo que no afecte mucho pero en vista de la inoperancia del gobierno, se esta paralizando nuestra tierra.

El PCE ha realizado una moción de censura contra el CDE. ¿Cual ha sido su postura ante ella y porque?
El PSdeG ha rechazado la mocion por que no le ofrecia garantias de estabilidad, pero cabe tambien resaltar que las negociaciones no fueron llevadas por mi si no por el secretario de organizacion, algo que reconozco como un error.

El PP ha dicho públicamente a través del señor Valls que, si la ley se lo permite, volverá a realizar otra moción de censura tras la anterior del PCE. ¿La apoyará?
Si la propuesta se formaliza y esta bajo amparo legal se estudiara.

El líder republicano galego Manuel Curros Enríquez (PRG) ha convocado una multitudinaria recogida de firmas para provocar la dimisióndel señor Riera. ¿Apoya dicha iniciativa?
Espero poder hablar mas profundamente con el Sr.curros mas detenidamente.

¿Cree que las elecciones anticipadas serían la mejor solución a lo que podemos llamar la peor crisis que un Gobierno Gallego haya sufrido nunca?
Sin duda alguna si.

Muchas gracias señor Mendoza, esperemos tenerle con nosotros pronto.
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Entrevista a Iago Vásques

el Jue 20 Ago 2009 - 22:34
Entrevistando IV: Iago Vasques

TVG: Entrevistando Microphone1t5voice

Bos días, estamos hoxe aquí co máximo representante do BNG, Iago Vasques. Hola Iago.

Falemos da ideoloxía do BNG. ¿Aspira á secesión da Galiza?
Bo día, muito obrigado pola súa entrevista.
Sim claro, Um dos nossos objetivos e conseguir a libertaçom nacional do nosso país.Utilizando o maior número de meios posiveis para consegui-lo.
Outro dos nossos objetivos ainda que já me escape da súa pregunta é conseguir o socialismo para superar a diferença de clases, o machismo, oa homofobía etc....


O seu partido é o partido nacionalista máis importante. Pero existe o PRG, que aboga por unha república federal. Cal é a relación que ten con Manuel Curros Enríquez, e en xeral co PRG?

Eu a verdade é que considero minha relaçom com Curros e co resto do seu partido umha boa relaçom. temos acudido xuntos a bastantes actos ainda que os dous sabemos que temos bastantes discrepancias mas isso nom quere dizer que num futuro ( pola minha parte polo menos) poidamos fazer cousas em común para o bem do nosso país.

Non podíamos pasar sen falar da crise que o Goberno da Xunta está a sufrir. ¿Cree que o señor Riera, trala escisión do PP, debería dimitir?
Claro que debería dimitir, nom tem coherencia com que um partido esté levando a xunta quando nem se presentou as eleiçons
Isto está pasando porque a direita neste estado cada día está máis dividida porque,cada vez tem menos lugar na actualidade e polo tanto vai perdendo apoios pouco a pouco.


Os galegos e galegas no votaron ao CDE. ¿Deberíanse convocar elección anticipadas?

Já o respondim antes… nom é admisivel que um partido está no parlamento sem presentar-se antes as eleiçoms…

O PCdeG-PCE convocou unha moción de censura para botar ao presidente da Xunta, pero saíu denegada. Se se producise outra moción, ¿votaría a favor?
Sim votaría a favor sempre contra um goberno nom eleito pola populaçom galega,e contra um goberno de direitas

O BNG ten 4 escanos no Parlamento. ¿Será decisivo?
Por agora, considero que temos algo de força mas nom é suficiente pra cumplir os nossos objetivos.
Continuaremos luitando pra ter máis apoios populares e poder ajudar as clases máis necesitadas.


¿Qué significa para vostede a España?
Depende a que se refira exactamente. Pode ser por definiçom que ninguém pode por em dúbida,Um estado no que há varios países dentro.
Ou visto por olhos críticos e reais, É UMHA CÀRCERE DE POVOS cada día máis inestavel que lhe queda pouco para chegar o seu fim como Estado.


¿Que relacion gustaríalle ter con Portugal tras unha suposta independência?
Umha muito boa relaçom porque na Galiza existe a realidade de ter a mesma língua que portugal e umha cultura muito parecida ainda que sejam 2 países distintos.

Algúns táchanlle de reintegracionista ou lusista. ¿Como é a sua relación coa RAG e cal é a súa opinión sobre ela?
Coa RAG pois como comprenderá tenho umha muito mala relaçom já que som ums vividores ahí sentados que nom fam nada polo galego e ainda nom reconhecem o galego como mesma língua co português, e polo tanto coa mesma gramática….
Táchan-me de lusista… pois pode ser mas nom é nada malo, eu sou reintegracionista ou lusista como queiras chama-lo.
Como dijo Carvalho Calero no seus tempos.
Nom existe o galego
Existe ou o GALEGO-ESPANHOL.
Ou o GALEGO-PORUGUÊS.


¿Cambiaría o modelo educativo para cambiar a ortografía do galego?
Eu conheço a realidade lingüística da Galiza actualmente, polo tanto sou consciente que nom podría mudar de repente umha normativa por outra… mas o que faría sería exigir na ensinanza as 2 normativas sem excluir como se fijo sempre a Galego-Portuguesa.

¿Qué medidas cree vostede que se deberían tomar urxentemente en Galiza? Ou por dicilo doutro xeito. ¿Qué cambiaría primeiro de chegares á Xunta?

Seríam demasiadas para citar aquí mas por exemplo.
Retirada de todos os subsídios e ajudas públicas aos centros de ensino privados. Supressom de toda ajuda pública e privilégios a todas as religions.Concessom dos direitos e deveres de cidadania a tod@s aquelas/es imigrantes que residirem mais de seis meses na Comunidade Autónoma e assim o desejarem. Combate contra toda forma de racismo, xenofobia ou exclusom social. A Junta da Galiza retirará qualquer ajuda ou subsídio público a empresas, meios de comunicaçom, associaçons, ou entidades de qualquer tipo que mantiverem atitudes ou comportamentos atentatórios contra estes direitos.A Junta da Galiza pressionará o Governo espanhol para a supressom de toda a legislaçom especial: Lei de Partidos, Lei Antiterrorista, Imigraçom e Estrangeiria, actualmente em vigor no território da CAG. Negociará umha reduçom e posterior saída paulatina da Galiza das forças de ocupaçom (Exército, Guarda Civil, corpos policiais).¿Que partidos, ao seu xeito de ver, perxudican mais á Galiza?
Qualqueira que pida a Unidade de Espanha contra a libertaçom nacional da GALIZA.
VIVA GALIZA CEIVE E SOCIALISTA
GALIZA VENCERÁ
ESTAMOS FARTAS DE SER UMHA COLONIA.


Nada mais un saudo e grazas.
Aburiño


TVG: Entrevistando 1228-46
Iago Vasques, máximo responsábel do BNG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenos días, contamos hoy con la presencia del máximo dirigente del BNG. Damos la bienvenida a Iago Vasques:

Hola Iago, hablemos de la ideología del BNG: ¿Aspira a la secesión de Galiza?
Buenos días, muchas gracias por su entrevista. Por supuesto, uno de nuestros principales objetivos es conseguir la liberación nacional de nuestro país, utilizando el mayor número de medios posibles para conseguirlo.
Otro de nuestros objetivos aunque se escape de su pregunta es conseguir el socialismo para superar la diferencia de clases, el machismo, la homofobia, etc.


Su partido es el partido nacionalista más importante. Pero existe el PRG, que aboga por una república federal. ¿Cuál es la relación que tiene con Manuel Curros Enríquez, y en general con el PRG?
Yo la verdad es que considero que mi relación con Curros y con el resto de su partido es una muy buena relación. Hemos acudido juntos a bastantes actos aunque los dos sabemos que tenemos bastantes discrepacias. Pero eso no quiere decir que en un futuro (por mi parte por lo menos) podamos hacer cosas en común para el bien de nuestro país.

No podíamos pasar sin hablar de la crisis que el Gobierno de la Xunta está sufriendo. ¿Cree que el señor Riera, tras su escisión con el PP, debería dimitir?
Claro que debería dimitir, no tiene coherencia el hecho de que un partido esté a cargo de la Xunta cuando no se presentó a las Elecciones. Esto está sucediendo porque la derecha en este Estado está cada día más dividida debido a que cada vez tiene menos cabida en la política actual. Por eso va perdiendo apoyos poco a poco.

Los gallegos y gallegas no votaron al CDE. ¿Se deberían convocar elecciones anticipadas?
Ya lo he respondido antes... No es admisible que un partido político ocupe el Parlamento si haberse presentado anteriormente a las Elecciones.

El PCdeG-PCE convocó una moción de censura para expulsar al presidente de la Xunta, pero no ha sido aprobada. Si se produjese otra moción, ¿votaría a favor?
Sí votaría a favor siempre y cuando sea para expulsar a un gobierno no-electo por la población gallega, y contra un gobierno de derechas.

El BNG tiene 4 escaños en el Parlamento. ¿Será decisivo?
Por ahora considero que tenemos algo de fuerza pero no la suficiente para cumplir nuestros objetivos.
Continuaremos luchando para tener más apoyos populares y poder ayudar a las clases más necesitadas.


¿Qué significa para ustede España?
Depende a que se refiera exactamente. Puede ser por definición que nadie puede poner en duda, un estado en el que existen varios países dentro.
O visto por otros ojos críticos y reales, ES UNA CÁRCEL DE PUEBLOS, cada día más inestable y que le queda poco para llegar a su final como Estado.


¿Qué relación le gustaría tener con Portugal tras una supuesta Independência.
Una muy buena relación, ya que en Galiza existe una realidad clara, tenemos la misma lengua que Portugal y una cultura muy parecida, a pesar de ser dos países distintos.

Algunos le tachan de reintegracionista o lusista. ¿Como es su actual relación con la Real Academia Galega y cual es su opinión sobre ella?
Con la RAG pues como comprenderá tengo una muy mala relación ya que en mi opinión son unos vividores ahí sentados que no hacen nada por el gallego, y aún no reconocen el gallego como la misma lengua que el portugués, y por lo tanto con la misma gramática.
Me tachan de lusista... pues puede ser, pero no considero que sea nada malo, yo soy reintegracionista o lusista, como queráis llamarlo. Como dijo Carvalho Calero en sus tiempos, Nom existe o galego (no existe el gallego).
Existe o bien el GALEGO-ESPAÑOL.
O bien el GALEGO-PORTUGUÊS.¿Cambiaría el modelo educativo para cambiar la ortografía del galego?
Yo conozco la realidad lingüística de Galiza actualmente, por lo tanto soy consciente de que no podría mudar de repende una normativa por otra... Pero lo que haría sería exigir en la enseñanza las dos normativas sin excluír como se ha hecho siempre a la Galego-Portuguesa.


¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar urgentemente en Galiza? O por decirlo de otra manera. ¿Qué cambiaría primero si llegase á la Xunta?

Serían demasiadas para citar aquí, pero por ejemplo os ilustraré con algunas.
Retirada de todos los subsidios y ayudas públicas a centros de enseñanza privados. Supresión de toda ayuda pública y privilegios a todas las religiones. COncesión de derechos y deberes de ciudadanía a todos aquellos inmigrantes que residiesen más de seis meses en la Comunidad Autónoma si así lo deseasen. Lucha contra toda forma de racismo, xenofobia o exclusión en general. La Xunta da Galicia retirará cualquier ayuda al subsidio público de empresas, medios de comunicación, asociaciones o entidades de cualquier tipo que mantuviesen actitudes o comportamientos tentatorios contra estos derechos.
La Xunta de Galicia presionará al Gobierno español para la supresión de toda la legislación especial: Ley de Partidos, Ley Antiterrorista, Inmigración y Extrangería, actualmente en vigor en todo el territorio galego. Negociaremos una reducción y posterior salida paulatina de Galiza de las fuerzas de ocupación (Ejército, Guardia Civil, cuerpos policiales).


¿Qué partido, a su modo de ver, perjudican más a Galiza?
Cualquier partido que pida la Unidad de España contra la liberación nacional de GALIZA
VIVA GALIZA CEIVE E SOCIALISTA
GALIZA VENCERÁ
ESTAMOS FARTAS DE SER UMHA COLONIA.


Muchas gracias por estar aquí con nosotros Iago Vasques.


TVG: Entrevistando 1228-46
Iago Vasques, máximo responsábel do BNG
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Entrevistando V: Francisco Reboiras (BNG)

el Sáb 12 Sep 2009 - 20:26
Entrevistando V: Francisco Reboiras (BNG)

TVG: Entrevistando Microphone1t5voice


Bos días don Reboiras, do BNG, comecemos por algúns datos persoais.
Idade: 40
Lugar de Nacemento: Carballo (A Coruña)
Idiomas que domina: Galego, Portugués, Castelán, Inglés e algo de Francés.
¿Casado ou Solteiro?: Fico só por agora.
¿Cree en Deus?: Non, son ateo

TVG: Entrevistando Moncho_reboiras
Fran Reboiras, do BNG

Vostede pertence ao BNG, partido que está a pasar por un bo momento sobre todo con respecto á afiliación de novos membros. ¿Qué ten o Bloque Nacionalista Galego que non ten outros partidos?
O BNG sobre todo defende os seus ideais, e ante todo e defende a Galiza aínda que iso traia consigo moitas críticas e problemas con outros partidos. Nos con tal de defender Galiza estamos dispostos a todo; moitos din que somos demasiado radicais pero como xa manifestei en espanha chámaselle radical a quen fala claro.

¿Qué diferenza ao BNG do PRG?
O PRG ten todo o meu respecto e admiración sobre todo o seu lider Manuel Curros Enriquez a quen admiro especialmente polo seu traballo por Galiza e con quen me entendo moi ben no Sindicato Labrego Galego.Mais eu calificaría o PRG como rexionalísta e o BNG como independentísta.

¿Presentaranse sos ás proximas Eleccións Europeas ou en coalicion? ¿Qué agardan desas eleccións?
En principio imonos presentar nunha pequena coalición pero só con partidos cos que presentemos afinidades ideolóxicas, non imos antepoñer iso a posibilidade de obter mellores resultados electorais.

¿Qué opina do matrimonio homosexual?
O matrimonio homosexual ten todo o apoio tanto meu coma do meu partido.

¿Cre que o Presidente do Estado español emprega a súa condición sexual coma arma política?
Creo. O presidente intentou usar a sua condición sexual (a condición sexual que el declara para ser exactos) para sacar taxada política pero creo que lle saiu bastante mal.

¿En qué beneficiaría a autodeterminación a Galiza? ¿Estarían os galegos dispostos a daren semellante paso?
A autodeterminación faría que poidesemos decidir por nós mesmos o que queremos para o noso país sen que isto tivese que pasar por Madrid para que estes escollesen o que permiten que faga ou non Galiza según os seus intereses. Eu creo que é un dereito que temos e ninguén nos pode negar, é un dereito que os galegos farían efectivo, xa que, saben que iso sería moi positivo para nós.

Por último imos porlle unha serie de imaxes e has de dicir nunha palabra ou frase qué lle suxiren:

A estreleira: A bandeira do país.

TVG: Entrevistando Estreleira

Eduardo Pondal: Un dos persoaxes máis importantes da cultura galega, figura do Rexurdimento e símbolo contra a loita imperialísta dos casteláns. Ademais debémoslle a creación dos Pinos.

TVG: Entrevistando Eduardo-pondal

Rio Miño: A nosa bela Terra. Os imperialístas usárono para separmonos dos nosos irmáns portugueses.

TVG: Entrevistando 90607-a-guarda-desembocadura-do-rio-mino

Canastro: Parte da nosa historia, sobre todo da historia labrega galega.

TVG: Entrevistando Parq_stmargarita_horreo1

Revoltas Irmandiñas: Loita do povo para que en vez de nos asoballar uns o fagan outros; mostra de abuso cara o noso povo.

TVG: Entrevistando *DESARROLLO

Marea Negra: Rabia. Rabia, é o que primeiro me ven a cabeza tralos acontecementos sofridos pola nosa terra.

TVG: Entrevistando Marea_negra


Grazas por ficar aquí connosco hoxe. Queda convidado cando desexe
Moitas grazas Roi pola entrevista e polo teu labor informativo, un saúdo e deica logo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bos días don Reboiras, del BNG, comencemos por algunos datos personales.
Edad: 40
Lugar de Nacimiento: Carballo (A Coruña)
Idiomas que domina: Galego, Portugués, Castellano, Inglés y algo de Francés.
¿Casado ou Soltero?: Soltero por ahora.
¿Cree en Dios?: No, soy ateo

Usted pertenece al BNG, partido que está pasando por un buen momento sobre todo con respecto a la afiliación de nuevos miembros. ¿Qué tiene el Bloque Nacionalista Galego que no tengan los demás partidos?
El BNG sobre todo defiende sus ideales, y ante todo e defiende a Galiza aunque que eso traiga consigo muchas críticas y problemas con otros partidos. Nosotros con tal de defender Galiza estamos dispuestos a todo; muchos dicen que somos demasiado radicales pero como ya manifesté en España se le llama radical a quien habla claro.

¿Qué diferenza ao BNG do PRG?
El PRG tiene todo mi respeto y admiración sobre todo su lider Manuel Curros Enriquez a quien admiro especialmente por su trabajo en Galicia y con quien me entiendo muy bien en el Sindicato Labrego Galego. Aún así yo calificaría al PRG como regionalista y al BNG como independentista.

¿Presentaranse sos ás proximas Eleccións Europeas ou en coalicion? ¿Qué agardan desas eleccións?
En principio imonos presentar nunha pequena coalición pero só con partidos cos que presentemos afinidades ideolóxicas, non imos antepoñer iso a posibilidade de obter mellores resultados electorais.

¿Qué opina del matrimonio homosexual?
El matrimonio homosexual tiene todo el apoyo tanto mi como de mi partido.

¿Cree que el Presidente del Estado español emplea su condición sexual como arma política?
Creo que sí. El presidente intento usarsu condición sexual (la condición sexual que el declara para ser exactos) para sacar tajada política pero creo que le salió bastante mal.

¿En qué beneficiaría la autodeterminación a Galiza? ¿Estarían los galegos dispuestos a dar semejante paso?
La autodeterminación haría que pudiesemos decidir por nosotros mismos o que queremos para nuestro país sin que eso tuviese que pasar por Madrid, para que estes escogiesen lo que permiten que haga o no Galiza según sus intereses. Creo que es un derecho que tenemos y nadie nos puede negar.

Por último le pondremos una serie de imágenes y nos dirá con una frase o palabra lo que le sugieren:

A estreleira: La bandera del país.

TVG: Entrevistando Estreleira

Eduardo Pondal: Uno de los persoajes más importantes de la cultura galega, figura del Rexurdimento y símbolo contra la lucha imperialista de los castellanos. Le debemos Os Pinos, nuestro himno.

TVG: Entrevistando Eduardo-pondal

Rio Miño: A nosa bela Terra. Loss imperialístas lo usaron para separnos de nuestros compatriotas los portugueses.

TVG: Entrevistando 90607-a-guarda-desembocadura-do-rio-mino

Canastro: Parte de nuestra historia, sobre todo de la historia labrega galega.

TVG: Entrevistando Parq_stmargarita_horreo1

Revoltas Irmandiñas: Lucha del povo para que en vez de que nos pisoteen unos lo hagan otros. Tortura y opresion de los nobles hacia lso campesinos.

TVG: Entrevistando *DESARROLLO

Marea Negra: Rabia. Rabia, es lo primero que se me viene a la cabeza tras estos acontecimientos en nuestra tierra.

TVG: Entrevistando Marea_negra


Grazas por ficar aquí connosco hoxe. Queda convidado cando desexe
Moitas grazas Roi pola entrevista e polo teu labor informativo, un saúdo e deica logo.
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Re: TVG: Entrevistando

el Lun 9 Nov 2009 - 1:29
Entrevista con Iago Vasquez-Oxe temos connosco a Iago Vasquez, do BNG; moi boas e benvido á TVG.

Em primeiro lugar boa tarde é muito obrigado pola entrevista.

-Padeceu vostede hai pouco unha forte enfermidade, que tal se atopa arestora?


Bom a verdade é que agora estou bastante bem já por sorte...

-Durante este tempo de inactividade, plantexouse vostede abandonar a política?

A verdade é que sim, porque estar enfermo,facía-me estar algo depresivo nesse tema.

-Cómo define a situación política actual en Galicia?

A situaçom actual em Galiza é de crise constante o partidos com maior representaçom dedícan-se a estar de vacaçons por ahí em vez de trabalhar um pouco polo seu país, vamos, desgoberno TOTAL, entom é de chiste, más umha cousa tenho clarísimo, a esquerda neste país, está máis forte é unida que nunca, creio que os "espanholistas" nom vam poder frear este ascenso, sobre tudo na gente nova, que som o futuro.

-E en España?

Pois sobre todo se nos referímos o goberno que está neste momento, dizer que som ums FASCISTAS, REPRESORES e que com juiços e prohibindo actos da esquerda independentista nom vam conseguir calarnos, o contrario a gente simpatiza máis com nos.

-As eleccións autonómicas galegas están a volta da esquina, que resultados esperan obter?

A verdade e que segum os sondagems imos medrar muitisimo......Pero claro os sondagens som só isso. Mas temos algo que nos diz que medramos muito que é a gente na rúa.Nas manifestaçons que convocamos, nos actos em tudo em geral, trabalhar muito na rúa sempre foi algo que defendim sempre e sempre praticaréi. Nom vou ser como estos do PSOE que ivan de revolucionarios há 20 anos e hoje nom saem a rúa nem para mercar o pam que utilizam sirvienta.

-Os sondeos da TVG situan ao PP e ao BNG como maiores forzas do parlamento, o que lle daría maior forza a vostedes de pactar con outras forzas de esquerdas, con que partidos cre que poderían chegar a acordos para gobernar?

De esse tema nom quero falar, sou cousas internas.Mas está claro que co PP, UPyD,PSOE nunca pactaríamos polo menos co meu apoio.

-Cambiando de tema; que opina do intento de ilegalización de EEA?

Ansia represora del PP por miedo a la libertad de otra gente.

-Voltando a Galicia; que significa para vostede esta palabra, que é para vostede Galicia?

Em primeiro lugar o nome proprio do meu país e Galiza nom galicia.Pois como levo dizendo muitas veces Galiza é um povo, um paísm umha naçom, nada que ver co invento imperialista de "espanha"

-Cómo definiría a súa ideoloxía nunha frase?

MILITANTE DA ESQUERDA INDEPENDENTISTA,SOCIALISTA,ANTIPATRIARCAL, ECOLOGISTA,REINTEGRACIONISTA etc....REVOLUCIONARIO.

-Que é o primeiro que lle ven a cabeza cando eu lle digo:

-Fascísmo. PSOE PP A MESMA MERDA É.
-Comunísmo. que o povo nom pase fome.
-Anarquista. en Galiza por desgracia para ellos drogas y estética.
-Nacionalísta.Pessoa que defende as culturas.
-Independentísta.Pessoa que busca a liberdade.
-Rei Ladrón.
-República.Sistema elegido.
-Franco.FASCISTA
-Castelao.PATRIOTA. referencia básica na ideología.
- Fraga.FASCISTA.
-Aznar.ASESINO FASCISTA.
-Felipe González.ASESINO VENDIDO.


CASTELLANO-Hoy tenemos con nosotros a Iago Vasquez, del BNG, muy buenas y bienvenido a la TVG.

En primer lugar buenas tardes y gracias por la entrevista.

-Padeció usted hace poco una fuerte enfermedad, ¿como se encuentra en estos momentos?

Bueno la verdad es que ahora estoy bastante bien ya por suerte.

-Durante este tiempo de inactividad se planteo usted abandonar la política?

La verdad es que si, porque estar enfermo me hacía estar algo depresivo en este tema.

-¿Cómo define la situación política actual en Galicia?

La situación actual de Galiza es de crisis constante los partidos con mayor representación se dedican a estar de vacaciones por ahí en vez de trabajar por su país, vamos, desgobierno total, esto es de chiste, pero tengo una cosa clarísima, la izquierda en este país está más unida que nunca, creo que los españolístas no van a poder frenar este ascenso, sobre todo de gente joven, que es el futuro.

-¿Y en España?

Pues sobre todo si nos referimos al gobierno que está en estos momentos decir que son unos represores y que con juicios y prohibiendo actos de la izquierda independentísta no van a conseguir callarnos, al contrario la gente simpatiza más con nosotros.

-Las elecciones autonómicas gallegas están a la vuelta de la esquina, ¿que resultados esperan obtener?

La verdad es que según los sondeos vamos a crecer muchísimo... pero los sondeos son sólo eso. Pero crecimos mucho en las calles; en las manifestaciones que convocamos, en los actos, en todo en general, trabajar mucho en la calle fue algo que siempre defendí y que siempre practicaré. No voy a ser como esos del PSOE que iban de revolucionarios hace 20 años y que hoy no salen a la calle ni para comprar el pan.

-Los sondeos de la TVG situan al BNG y al PP como mayores fuerzas del parlamento, lo que le daría mayor fuerza a ustedes para pactar con otras fuerzas de izquierdas, ¿con que fuerzas políticas cree usted que podrían llegar a acuerdos para gobernar?

De ese tema no quiero hablar, son cosas internas. Pero está claro que con PP, PSOE o UPyD nunca pactaríamos, por lo menos con mi apoyo.

-Cambiando de tema, ¿que opina del intento de ilegalización de EEA?

Ansia opresora del PP por miedo a la libertad de otra gente.

-Volviendo a Galicia, que significa para usted esa palabra, ¿que es para usted la palabra Galicia?

En primer lugar el nombre de mi país es Galiza, no Galicia. Pues como llevo diciendo muchas veces Galiza es un pueblo, un país, una nación, nada que ver con el invento imperialísta de España.

-¿Cómo definiría su ideología en una frase?

Militante de la izquierda independentista, socialísta, antipatriarcal, ecologísta, reintegracionísta, etc... revolucionario.

-Que es lo primero que le viene a la cabeza si yo le digo:

Fascísmo: PSOE PP la misma mierda es.
Comunísmo: Que el pueblo no pase hambre.
Anarquísta: En Galiza por desgracia para ellos drogas y estética.
Nacionalísta: Persona que defiende las culturas.
Independentísta: Persona que busca la libertad.
Rey: Ladrón.
República: Sistema elegido.
Franco: Fascísta.
Castelao: Patriota. Referencia básica en la ideología.
Fraga: Fascísta.
Aznar: Asesino fascísta.
Felipe González: Asesino vendido.
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Re: TVG: Entrevistando

el Mar 24 Nov 2009 - 11:28
Entrevísta con Julián López.

-Buenos días Sr. López, y bienvenido al estudio de la TVG.
* Bos días y muchas gracias por la invitación.

-Usted es un recién llegado a la política, como ve la situación política actual en Galicia?
* Bueno, digamos que llevo poco en primera línea, pero he colaborado en el PSdeG desde el año 2002, y he asesorado al Presidente Touriño. La situación política gallega está, desde mi punto de vista, algo viciada. Galicia necesita modernizarse y seguir avanzando en su autogobierno, por lo que es imprescindible que el PP vuelva a la Oposición.

-Y en España?
* Es más estable, aunque me preocupa que ciertos partidos jueguen a intentar desestabilizar las Instituciones.

-Cómo ha vivido toda la polémica montada con el tema de Uxía Castro?.
* Pues con mucha lástima; su gestión ha sido vergonzosa y ha puesto al PSdeG en una difícil situación de la que afortunadamente hemos conseguido salir. EL PSdeG ha aprendido de sus errores y le aseguro que no volverá a dejarse engatusar por cantos de sirenas cojas.

-Que le diría a los que critican la labor del PSdeG en el gobierno?
* Mire, el PSdeG ha hecho autocrítica y cerrado heridas. Hemos expulsado a la Sra Castro, hemos roto el vergonzoso pacto de Gobierno con la derecha rancia y apolillada de siempre y hemos cerrado un Congreso renovador en el que nos hemos sacudido todo lo malo para seguir trabajando con energía y pasión por Galicia y los gallegos.

-Repetiría el pacto con el PP?
* De ningún modo el PSdeG volvería a cometer tal error, y menos siendo yo Secretario Xeral. El PSOE y el PP son antagónicos, nosotros luchamos por los trabajadores y por la sociedad en conjunto, el PP lucha por unos pocos que tienen mucho.

-Que resultados espera para las próximas elecciones?
* Confío en que el PSdeG obtenga un mejor resultado y que la gente castigue la ineptitud del PP.

-Con quien está predispuesto a llegar a algún pacto de gobierno?
* El PSdeG luchará por convencer a la gente de que somos la mejor opción para Galicia. Después de las elecciones ya se hablará de pactos, pero le aseguro que los socialistas hablaremos y escucharemos a todos y buscaremos la mejor opción para Galicia, eso sí, descarto cualquier pacto con la derecha acartonada.

-Y hablando del PSOE; que representa la figura de Bono en su partido?
* Es un político muy bueno, un buen gestor y un excelente portavoz que ha demostrado con creces su capacidad de trabajo y su valía profesional.

-Como resumiría su línea ideológica?
* Me declaro socialista, galleguista, federalista y republicano.

-Y la de su partido?
* El PSOE es un partido de izquierdas que hace políticas para los trabajadores y los desfavorecidos, que lucha por conseguir más igualdad y menos discriminaciones y que apuesta sin tapujos por las autonomías. El PSdeG no es una sucursal del PSOE, como siempre dicen los nacionalistas, sino un Partido galleguista que defiende su lengua y su cultura, y que sabe encajar esto en un proyecto común que es España.

-Ahora vamos a una tanda de preguntas rápidas.

Quien le parece el peor político de España?
* Hay muchos que se olvidan de que están donde están por los ciudadanos, y en lugar de usar la política para transformar la sociedad, la usan para obtener beneficios personales. Permítame que no dé nombres ni conteste directamente a esta pregunta, pero un político debe ser respetuoso.

Y el mejor?
* Las comparaciones son malas, pero he de decirle que el Ministro Lorente es un ejemplo para mí.

En Galicia, cual es el mejor y el peor político para usted?
* Le remito a lo mismo, prudencia y respeto.

Quien fue el mejor presidente de la historia de España?
* Sin lugar a dudas, Zapatero. Ha llevado a cabo una revolución social que será más valorada dentro de unos años, con una cierta perspectiva histórica.

Y de Galicia?
* Touriño ha sido un líder excelente que supo desmontar toda la red clientelar montada por Fraga y poner énfasis en las políticas sociales.

Que opinión le merece Franco?
* Simplemente, fue un asesino y un engendro de persona.

Y Aznar?
* Fue un político deplorable, déspota y autoritario.

Felipe González?
* Pese a sus errores finales, revolucionó España y sentó las bases del Estado de Bienestar y de la democracia.

Y el capitalismo?
* Es el único sistema que funciona, pero necesita reformas, y ahí es donde entramos los socialdemócratas.

La socialdemocracia?
* Es una línea política que busca corregir los excesos y defectos del capitalismo y que ampara a los trabajadores.

Socialísmo?
* Una sociedad sin clases sería un ideal, pero razones que se escapan impiden su consecución.

Comunísmo?
* Bonita utopía que ojalá pudiera ser realidad.

Anarquísmo?
* Inviable.

República o monarquía?
* Decididamente, República. La monarquía es algo propio del Antiguo Régimen, lo cual no impide que haya reconocer y valorar la labor del Rey Juan Carlos.

Que tipo?
* República federal, sin dudas.

Por último, que le parece la TVG?
* Es un medio de comunicación necesario para Galicia, y que debe ejercer desde la independencia por el bien del país. La época en que Fraga la censuraba y la orientaba debe quedar atrás.

Muchísimas gracias por estar hoy aquí y esperemos volver a verle pronto.
* Gracias a ustedes por invitarme.
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty ENTREVISTA PARA A TVG (PP)

el Lun 8 Feb 2010 - 22:05
Entrevista a David Losada (PPdeG)

TVG: Entrevistando 948-97

Bos días David Losada
Buenos día, señor Ericcsen.

En primer lugar, ofrecerle un cordial saludo por parte de la TVG. ¿Le parece que comenzemos?
Vamos allá.

Primeramente nos gustaría que nos vendiese a su partido. Es decir, en qué se diferencia el PP de otro partido? ¿Por qué un gallego debería votarles a ustedes, y no a otra formación?
Por eficiencia, ilusión, compromiso, esfuerzo, etc. Somos el partido más votado por los gallegos desde las primeras Elecciones Autonómicas, las de 1981. Han pasado 34 años y seguimos teniendo la misma fuerza y la misma ilusión. No miento si digo que los gallegos quieren al PP.

La labor del actual Gobierno del BNG no ha pasado desapercibida para nadie. ¿Como la valoraría? Que cree usted que, a su juicio, ha hecho mal el gobierno del BNG, y que cree usted que ha hecho bien.
El BNG está siendo activo y está moviéndose mucho. Pero algunos incurren en el error de que la cantidad es sinónimo de calidad, y eso no es así.
Las medidas que están tomando son sectáreas y nacionalistas. Ellos gobiernan para los gallegos que les votaron, no para todos los gallegos.

Pasamos a un tema escabroso. La reciente Moción de Censura en Galicia, en la que usted, David Losada, era candidato a presidir la Xunta. ¿Por qué se han decido a presentar dicha moción?
Principalmetne por el hecho de que los gallegos no eligieron al BNG para presidir la Xunta. El candidato más votado fue el del PP y la lista más votada la del PP.

Ustedes defendieron siempre que Galicia necesitaba un Gobierno "popular". En la Moción de Censura, en principio contaban con el apoyo de la mayoría de la cámara. ¿Qué cree que ha podido pasar para que finalmente la Moción no se haya llevado a cabo? ¿Se han sentido traicionados por UPyD?
Lo de UPyD en Galicia fue de película. Por la ineptitud de un Portavoz Galicia está condenada a un gobierno de izquierdas, sectáreo y nacionalista.

El tema de la lengua también ha sido un tema muy delicado. Finalmente se ha aprobado la ley de Normalización Lingüística, que confiere al gallego un importante papel en la enseñanza o el mundo de los negocios. ¿Cree esto un avance o un nuevo problema?
¿Importante papel? Lo que hace es discriminar al castellano. Ahora los escolares se ven OBLIGADOS a estudiar en gallego. ¿Dónde queda la supuesta libertad de la que hacen gala los partidos de izquierdas? Apuestan por las imposiciones y niegan la libertad de elección a nuestros escolares.

Otra de las leyes "estrella" de esta legislatura fue la aprobación de la "Ley de Consultas Populares" (BNG). Abre, segun usted, la veda a futuras consultas populares sobre la independéncia, tal y como avalaron los sondeos sobre la independencia en Carballo o Cangas do Morrazo, donde apenas un 10% de la población decia NO a la independencia. Valore esta ley.

Hablamos de dos municipios y Galicia está compuesta por 315. Yo no doy valor a este tipo de consultas porque aquellos que no están de acuerdo no acuden a votar.

Por último, la reforma del Estatuto. La mayoría de la cámara la apoyó, pero no alcanzó los 2/3 necesarios. En dicho estatuto se calificaba a Galicia como Nación. ¿Qué es para usted Galicia/Galiza?
Lo que refleja la Constitución: una Comunidad Autónoma. Todo eso de que Galicia es una nación es una utopía.

A propósito, ¿Galiza o Galicia?

Galicia, por supuesto.

Nada más. Un placer haberle tenido en la TVG, en los platós de San Marcos. Esperemos volver a tenerle pronto por aquí. Un saludo muy cordial de Roi Ericcsen.
Gracias y hasta la próxima.
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Re: TVG: Entrevistando

el Dom 28 Mar 2010 - 20:49
Hoxe, con Bieito Lobeira, Presidente da Galicia

TVG: Entrevistando 428-43545-a-0115196001181729813-o-deputado-do-bng-bieito-lobeira

"No creo que el gobierno de Ocampo se digne a cedernos competencias"En primer lugar, señor Lobeira, felicidades por la Presidencia.
Muchas gracias a usted, por permitirme estar hoy aquí en este plato del canal público gallego.

¿Por qué presentaron la Moción?¿Qué ha hecho mal el anterior Gobierno del PP?

La pregunta no es que han mal, sino ¿realmente que han hecho? La respuesta es clara, nada. Y desde el BNG no nos podíamos quedar callados ante tanta deriva política a la cual estaba siendo sometido nuestro parlamento. Y por lo tanto la única solución era sustituirles del gobierno.


Algo que haya hecho bien...
Creo que dar pie a que entráramos nosotros de nuevo en el gobierno.

Plan Eólico para Galicia: rechazado. ¿Demasiados gigantes en nuestros montes?
Eran un plan carente de fundamentos, nosotros nos negamos rotundamente porque entraríamos en una dinámica como en años anteriores ejemplos de ello son que las empresas no serían gallegas, no se garantizaba el suministro de energía en Galiza, por lo tanto era un intento de robo de nuestra energía.

Otro nueva ley, esta vez propuesta por vosotros; la ley de Pesca. ¿Significa esto un avance para salir de la crisis pesquera gallega? ¿Piensan reclamar la competencia de Salvamento Marítimo al Gobierno Central?
Por supuesto, Xosé Manuel Beiras hizo un enorme trabajo en la redacción de la ley, que todos creíamos necesaria, pero que nadie se atrevía a dar el paso. No creo que que el gobierno de Ocampo se digne a cedernos competencias.

¿Qué opina sobre los últimos acontecimientos a nivel estatal, en donde se le restó e infravaloró a la Garda Irmandiña?
Otro circo y otro intento de centralismo. No asumen que Galiza tiene su parlamento y que en el se aprueban leyes. Pero el intento de medidas centralistas les pasará factura.


Iago Vazques. ¿Mantiene alguna relacion con el?
Es un buen amigo personal, y además un político de gran renombre dentro del Bloque Nacionalista Galego. Realmente creo que la justicia es sabia y recapacitará en su decisión.


En cuanto a la nueva autovía, ¿por qué le echan en cara que pida fondos estatales?
Realmente no lo sé, para quedarse con los impuestos de los gallegos, no recriminamos nada a nadie, pero en cuanto nos toca dar algo, ahí si achacamos contra los nacionalistas.... Pido entonces que se nos deje administrar la totalidad de nuestros recursos.


Por último, un breve resumen de sus promesas para esta legislatura.
Realmente no me gusta prometer nada, pero lo que si que quiero es dejar claro que mi único objetivo es mejorar el bienestar social. Y mejorar nuestro país.


Moitas grazas polo seu tempo. Un saúdo e agardamos volver a velo cedo por aquí.TVG: Entrevistando Microphone1t5voice
Javier Ibarra
Javier Ibarra
Cantidad de envíos : 3426
Localización : ALICANTE
Fecha de inscripción : 19/04/2010

TVG: Entrevistando Empty petición de cobertura de la manifestación por su medio

el Sáb 8 Mayo 2010 - 0:23
Sr Director, desde el PSOE de Extremadura, le remitimos la siguiente manifestación convocada por el PSOE, grupos políticos y sindicatos. Nos gustaría que cubrieran el acto. Desde el PSOE estaremos encantados de darles cualquier tipo de información sobre el acto o comunicación, además si lo desea estamos dispuestos a cualquier tipo de entrvista o similar. Esperamos su pronta contestación

COMUNICADO OFICIAL DEL GABINETE DE PRENSA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE EXTREMADURA SOBRE LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA

El partido Socialista de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la Comunidad de Aragón, y organizaciones sociales, apoyados públicamente por el Secretario general del PSOE y su ejecutiva nacional, decide convocar esta huelga por los siguientes motivos:
1-Son CCAA, olvidadas por el gobierno central del PARTIDO POPULAR
2-Somos CCAA, en las cuales parece ser que el gobierno central del PP se ha olvidado de las inversiones, mientras las lleva a otros sitios.
3-Porqué cada vez tenemos progresivamente más población y cada vez menos recursos del gobierno central.
4-Porqué necesitamos más inversión de recursos económicos de inveriones en nuestras CCAA.
5-Porqué hacen faltas políticas nacionales en materia de sanidad, educación, agricultura y otras materias que están sin definir para CCAA como las nuestras y que le afectan directamente a estas y otras CCAA.
6-Porqué, lo digo bien alto y claro, con este Gobierno Central las polñitcas sociales desaparecen, dónde están los recursos, y porque además cada vez con este gobierno PINTAMOS MENOS EN EUROPA, por ejemplo les puedo citar la pérdida de fondos FEDER, la PAC casí inexistentes en sendas CCAA.

Por tanto, vamos hacia una deriva total en el rumbo de inversiones, que está afectando a la calidad de vida de nuestros extremeños/as y aragoneses/as, pedimos alto y claro "Un cambio radical en las políticas económicas con algunas autonomías, entre ellas CCAA de Extremadura y CCAA de Aragón.

El lema de la manifestación será:

"Somos ciudadanos de primera, no esclavos".
HORA: 20,00
día: 10 de mayo de 2016
LUGAR: Frente al ministerio de la presidencia(madrid)

Esperamos se sumen todos aquellos(ciudadanos, organizaciones sindicales, partidos políticos y todos aquellos) que entiendan el abandono del gobierno de la nación del partido popular.

Entendemos, que esta gran marea humana, sirva para que los que dirigen este país se den cuenta del error cometido, y solventen la situación y resuelvan este problema que puede acabar en rebeldía ciudadana sino se interviene en un pronto espacio de tiempo..

Secretaria de Comunicación PSOE
Prudencia Boscà

Presidente de la Junta de Extremadura
Secretario General del PSOE
Javier Ibarra
Roi Ericcsen
Roi Ericcsen
Cantidad de envíos : 425
Fecha de inscripción : 12/08/2009

TVG: Entrevistando Empty Re: TVG: Entrevistando

el Sáb 28 Mayo 2011 - 17:44
Hoxe con Roberto Portas, de Unión Progreso y Democracia

TVG: Entrevistando 120910_varney_stossel_FBN_120910_10-37

"SE PUEDE DEFINIR EL GOBIERNO DE AGUIRRE CON UNA FRASE: DOS PROPUESTAS EN DOS AÑOS"


Roberto Portas Martíns, militante de UPyD, pasouse hoxe polo noso café de redacción para ser entrevistado. Natural de Madrid, este político de 37 anos vén pisando con forza.

Bos días senhor Portas. Buenos días. Encantado de tenerle aquí.

Buenos días, lo mismo digo

Es usted una de las últimas apuestas de UPyD ¿Por qué dice que UPyD es el único partido que le representa?

Porque como dije, los grandes partidos no ofrecen más que una visión antigua y alejada de la realidad, en una España del S.XXI que quiere afrontar nuevos retos. El bipartidismo cada vez está más roto y esto lo demuestran las últimas elecciones. El bipartidismo de la Restauración duró más o menos estable 24 años, este bipartidismo en cambio ha durado algo más 40 años. Ambos se están agotando como demuestran los últimos buenos resultados de UPyD y de formaciones de la izquierda alternativa.

Pero no sólo en esto, en la oposición al bipartidismo, me siento muy agusto en UPyD, sino también con la fuerza de las ideas que tiene este partido. Ideas totalmente concordantes con este siglo XXI, que presentan la solución a los problemas de la ciudadanía.

¿De la mano de quién a entrado en UPyD?

Pues, francamente, fue una decisión propia. Nadie en especial me animó a entrar.

¿Qué opina sobre los rumores de posbile fusión entre UPyD y ALD, teniendo en cuenta que el primero es socialdemócrata y el segundo liberal?

Esto que le voy a decir es exactamente lo mismo que le he dicho a mis compañeros de partido. ALD es una formación que se ha nutrido de ex-PP y ex-PSOE, cosa que, de primeras, ya despierta cierto olor desagradable. Esto genera mi opinión de que son gente que tienen poco que aportar a UPyD y con los que UPyD puede perder mucho si se une.


Entonces apuesta por la no-fusión...

Exacto. Es mi opinión, pero debemos conservar nuestro perfil de formación política centrista alejada de los dos grandes partidos, en vez de reciclar a sus naúfragos, pues no somos un partido 'container' que recoge todos los rastrojos que dejan los grandes partidos.

Creo en este proyecto y creo en los que la integran, no necesitamos que vengan los ex-PP y ex-PSOE a contaminar el buen ambiente que se vive en este partido.

¿Qué cargo ocupa actualmente en UPyD?

Absolutamente, en el organigrama, ninguno.

¿Y qué cargo espera ocupar en un futuro?

Reitero también lo dicho en su medio de comunicación.

En sus intervenciones públicas se ha mostrado muy crítico con la actitud del Gobierno español en lo referente a la guerra de Venezuela ¿Por qué se muestra en contra de esta guerra?

De la guerra de Venezuela y de todas las intervenciones bélicas extranjeras que han acaecido en el periodo de la democracia. En 42 años, España ha participado en más de 5 guerras, guerras en las que han perecido más de un centenar de ciudadanos. Como dije en mi intervención contra la guerra, es muy fácil escribir con sangre pues no son sus hijos los que la esparcen en el campo de batalla.

Todas estas guerras han resultado un fracaso y sólo han servido para que las grandes multinacionales del petróleo y del sector armamentístico aumenten sus ganancias a costa de miles de ciudadanos a los cuáles se les ha quitado la vida en una absurda guerra. En Irak no había armas nucleares, en Afganistán aún no hemos acabado con la totalidad de los talibanes y la Guerra de Venezuela también quedará en exactamente lo mismo, en la absurda inutilidad. Repasando estos países, ¿que casualidad que todos sean países petroleros, verdad?.

Entonces desde UPyD tomareis medidas...

UPyD en breve impulsará una norma que genere un freno del inicio de acciones bélicas. Esperamos con esta ley finalizar de una vez por toda de ser la policía del mundo, sacar músculo frente a Estados Unidos, dejando de ser su marioneta.

¿Está en contra de todas las guerras o solo de esta en concreto?

Pues como he dicho antes, estoy en desacuerdo con todas las guerras.

Pasemos ahora al panorama nacional. ¿Qué opina sobre la Presidenta Aguirre (PP)?. ¿Lo está haciendo bien?

Creo que con un dato se puede definir la acción de Aguirre como presidenta del gobierno: 2 propuestas en dos años.

Y sobre Galicia, ¿qué opina sobre el Presidente Daniel Villa (PP)?

No tengo una opinión formada sobre este señor.

Según el portavoz socalista, el Presidente de los Gallegos está derrochando dinero y ocultando la enorme deuda de las arcas públicas de los gallegos. Se muestra a favor de la auditoria propuesta por Curros Enriquez (PSdeG-PSOE) para analizar las arcas publicas gallegas?


Claramente a favor desde luego, todo lo que sea transparencia será mejor para los ciudadanos. Animo a todas las fuerzas políticas a formar consenso y a realizar una auditoria para poner al día las cuentas. Habrá que ver si el PP lo rechaza, que hay detrás de todo ello.

¿Cree que en caso de demostrarse déficit y mala gestion por parte del Presidente del PP gallego, este deberia dimitir?

Tener déficit no quiere decir que se esté haciendo mal las cosas. De hecho tener déficit no implica un aumento de deuda con respecto al Producto Interior Bruto. El ejemplo es Aznar con déficit consiguió reducir los niveles de deuda y generar empleo. Aunque sus métodos no fueron del todo adecuados si arrojó buenos datos económicos generados por una burbuja artificial inmobiliaria.

El dinero de los ciudadanos se debe emplear bien y muchas veces en periodos de crisis par hacerlo se tiene que recurrir a un déficit controlado y acotado. Cuando la gente que menos tiene sufre debemos arremangarnos y trabajar para mantener la cohesión social, arreglando la enfermedad que la economía este padeciendo.

¿Con qué político se siente mas identificado?

No encuentro ningún político que me identifique, todos tienen sus pros y sus contras.

Contenido patrocinado

TVG: Entrevistando Empty Re: TVG: Entrevistando

Volver arriba
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.